ANNE OG ALET

Fra forsida til heftet til Bentzen fra 1874.

Disse to navna tilhørte to historiske damer. Det de er kjent for er ikke akkurat positivt. Anne og Alet var to søstre, som blei født på Helle i Øyestad på 1700-tallet. 24. mai 2021 er det 250 år siden 1771, da Anne og Alet fikk lovens strengeste straff for giftmord.

Retterstedet Solli på Helle. Fotografert 4. mai 2008, den dagen var det stort arrangement med fortellinger om saken i Øyestad kirke, her på retterplassen og busstur rundt i området, der misgjerningene hadde skjedd.

Kildene til Anne og Alets historie er faktisk mer enn vi skulle tru. Saken var oppe i retten flere ganger. Omtale finnes i ei handskrevet arendalsavisavis fra samtida, saken blei til og med referert til fra Bergen, rettsprotokoller, prestehistorie, og bygdesagn. I 1874 skreiv Øyestadpresten et hefte om saken.

Det er dette heftet, som jeg anser som den beste kilden. Hefter fra 1874 var trykt med gotiske bokstaver, mens opptrykket utgitt i 1925 var trykt med latinske (våre) bokstaver. Seinere er det skrevet mangt om saken, også i lokale bygdebøker. Gabriel Scott har dikta saken inn i Jernbyrden fra 1915. Gabriel orienterte seg om både saken og besøkte Helle.

Lenker til mine sider om Anne og Alet:

Lenker til eksterne sider om Anne og Alet: