Håland

Lenas slekt

Her er litt som kan finnes om slekta til Lena. Se på dette som eksempler på hva som kan finnes, – og ikke som ei komplett oversikt over slekta di. Her under følger endel om din farfar Jens Håland.

27. september er tydelig en kjent dato. Alle klipp er fra Agderposten fra den, eller nærliggende dato. Trykk på bilde for full størrelse.

Grimstad Adressetidende inneholder også flere bursdagshilsener,  som kan leses på Nasjonalbibliotekets fantastiske nedttsider.

Varierende navn

Navna vi finner i kildene staves mange ganger på litt forskjellige måter.  Måten vi har etternavn på i dag, er ikke heilt likt måten som var i bruk tidligere. Vi har faste stavemåter og faste etternavn i dag. Slik var det altså ikke nødvendigvis før.  Varianter som Håland og Haaland kan fungere om hverandre på samme person.

Anetre for farfar

Trykk på bildet for å se i full størrelse. Her er det Jens Håland som er utgangspunktet, med has oldeforeldre ytterst i sikelen. De er dine tipptippoldeforeldre. En kuriositet: Kristian Hansen og Oline Larsdatter budde faktisk på Refsnes i 1865.

Kilder

Ved å trykke på de fleste bildene, vil det åpne seg ei ny fane med nettsida som er brukt som kilde. Bilder fra Agderposten vil ikke åpnes på deres sider.  Nettsider som er brukt:

Farfar: Jens

Fra Agderposten lille julaften 2003. Trykk bå bildet for full størrelse.
Grimstad Adressetidende 30. september 2010. Trykk på bildet for å gå til avisa på Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket nb.no kan du se enda fler aviser med bilder og omtaler for Jens Håland.

Skotta

Karsten Håland Skotta døde i USA. Agderposten 10. september 1977.
Norges Bebyggelse, Aust-Agder vestre del side 380. Trykk på bildet for å komme til aktuell side i boka på Nasjonalbiblioteket.

Norges Bebyggelse Aust-Agder vestre del gir gode forusetninger for å leite videre. Da er det folketellingene på Digitalarkivet, som er midlet. Vi har fått  endel opplysninger om familien til Jens Håland:

Jens Håland, født 8. september 1943

Søster: Synnøve Håland. født 11. november 1936

Bror: Karsten Håland, USA

Far: Henry Håland, født 1. november 1907
Mor: Thordis Roland, født 4.  juni 1915 i Øyestad

Farfar: Jens Håland
Farmor: Berte Gurine

Morfar: Torbjørn Roland
Mormor: Tarjerd

Folketellinga fra 1910 fra Skotta i Fjære. Trykk på bildet, så kommer du direkte til folketellinga på Digitalarkivet.

Folketellinga for 1910 er den nyeste folketellinga som er tilgjengelig nå. Her kan vi finne familien som her bur på Skotta.

Farfars far: Henry

Norges Bebyggelse, Aust-Agder vestre del side 379. Trykk på bildet for å komme til aktuell side i boka på Nasjonalbiblioteket.

Henry er her yngst i en stor søskenflokk på ni.  Farfar Jens er ført inn som Jens Haaland Olsen, og dermed er alle ført med etternavnet Olsen. Farmor har bare ett av navna her; Birte. Vi får videre fødselsdato til alle, og yrke på de eldste. Jens er gårdbruker, og eier gården sjøl. Han har altså egen gård, og er ikke underlagt en annen bonde, som husmannsplassene til en viss grad var. Henry har to brødre, som er hustømmermand den andre er dekksgutt på sjøen.

På gården, antagelig i samme hus som familien bur, er det også en liten familie til som holder til. Stian Aanonsen, fra Froland, er dagarbeider på cellulosefabrikk. Han har da arbeid på Rygene Tremassefabrikk. Sammen med hans kone Gusta, fra Landvig, og nyfødte sønn, bur også Stians gamle far, som forsørges av sin sønn.

Folketellinga fra 1875 fra Skotta i Fjære. Trykk på bildet, så kommer du direkte til folketellinga på Digitalarkivet

Det er folketellinger fra 1910 (se over), 1900, 1891, 1875 (se over), 1865 og 1801.

Jens og Terjer Haaland, gravminne på Fjære kirkegård. Fra gravminnebasen til Slektogdata.no

Folketellinga fra 1875 gir oss et steg videre, bakover i generasjonene.  Foreldrene til Jens er Ole Jensen og Tarjer, begge fra Landvig. Ole er født i 1804, og Tarjer er født i 1814.

Ole Jensen er her både gårdeier og skipsreder. Det var vanlig at bøndene eide parter i skip. Det var måten å finansiere skipsbygginga som skjedde i stort omfang i området, Også her er det andre som bur på gården, men som ikke arbeider på gården. En svenske som er «Skibstømmermand paa Værft» og en fra Kviteseid i Telemark, som er lærer på Birketveit skole.

Dødsannonsa til Henry Håland, Agderposten 8. april 1975.

Farfars farmor: Berte Gurine

Berte Gurine Kristiansdatter var født på Lindtveit 26. november 1866. Foreldrene var Kristian Hansen fra Nissedal og Oline Larsdatter fra Furre. Året før Berte Gurine blei født, budde foreldrene og broren, lille Hans på Refsnes. Det kan vi lese i folketellinga fra 1865.

Ti år seinere, i følge folketellinga 1875,  holdt familien til på Fossum på Rykene. Faren Kristian var da sjømann. På plassen Fossum blei det bygd et hus i 1906, som blei brukt som direktørbolig for fabrikken på Rykene.

Berte Gurine blei gift med Jens Olsen Haaland.

Berte Gurine Kristiansdatter født 1866, døpt 17. mars 1867. Trykk på bildet for å gå til klokkerboka på Digitalarkivet.

Farfars mor: Tordis

Tordis og Henry Hålands gravminne på Fjære kirkegård. Fra gravminnebasen til Slektogdata.no

 

Fra kirkeboka fra Øyestad kan vi finne Tordis innført i 1915. Trykk på bildet for å gå direkte til kirkeboksida på Digitalarkivet.

Tordis var født 4. juni 1915 på Munkestø ved Røed i Øyestad.

11. juni var det dåp i Engene kirke.  Faddere til Tordis var:

  • enke Hanna Trondsen
  • kone Berte Roland
  • snekker Ingebregt Nilsen
  • snekker Albregt Nilsen Røed
Dødsannonsa til Tordis Håland, Agderposten 8. april 1991.

Foreldrene til Tordis var snekker Torbjørn Nilsen født 1883 og Tarjer Torine Knudsen født 1890.  Da Tordis var født, var foreldrene gift.

Torbjørn Roland var født 17. september 1883 i Froland

Tarjer Torine Knudsen var født 26. mars 1890 i Dypvåg.

Folketellinga fra 1910 i Dypvåg. Borghild Roland var født kort tid før folketellinga fant sted, derfor hadde de ikke navnet hennes klart da. Borghild var søster til Tordis, Trykk på bildet for å gå til folketellinga på Digitalarkivet.

Torbjørn og Tarjer budde sammen med Tarjers foreldre på gården på Skogbråtsmyra i Dypvåg fra juli 1910. Torbjørn regnte de med oppholdt seg på Sårheim i Tinn kommune i Telemark da forlketellinga blei skrevet.  I dag er er eiendommen Skogsbråtsmyra på 184 dekar. Adressen er Reinsfjellveien 442, 443 og 444 i Tvedestrand kommune.

Skogsmyrbråten gård er i dag i Tvedestrand kommune. Eiendommen er markert med gul farve og ei rød pil. Trykk på bildet, da kommer du til Norgeskart.no.

Farfars mormor: Tarjer

Mor til Tordis var Tarjer Torine. Tarjer er et navn som vi kan finne skrevet på mange måter. Tarjer, Tarjar, Terjar, Targjerd, Tarjerd og så videre.

Folketellinga fra 1891 i Dypvåg. Terjar og hennes foreldre. Trykk på bildet for å komme til folketellinga på Digitalarkivet.

Dypvåg

Foreldrene til Tarjer kom ikke fra Dypvåg. I folketellinga fra 1891, se over, kan vi lese at mora Birgit var født i 1851 i Bygland. Faren Knut var født 1847 i Lille Tapdal. Lille Tapdal skal være Lille Topdal. Lille Topdal var egen kommune, utskilt fra Åmli i 1908. I 1922 blei navnet endra til Tovdal. Kommunen hadde 161 innbyggere da den blei slått sammen med Åmli kommune igjen i 1967.

Borghild Rolands familie på Natvig. Borghild var søster til Tordis. Trykk på bildet for å komme til side 941 i Norges Bebyggelse, Aust-Agder vestre del på Nasjonalbiblioteket.
Ruth Rolands familie på Røed ved elva. Ruth var søster til Tordis. Trykk på bildet for å komme til side 941/942 i Norges Bebyggelse, Aust-Agder vestre del på Nasjonalbiblioteket.

Farfars morfar: Torbjørn

Torbjørn Roland var født på Oveland i Froland. Trykk på bildet for å gå til klokkerboksida på Digitalarkivet.

Torbjørn Roland var født på Oveland i Froland 17. september 1883. Dåpen var i Froland kirke 7. oktober. Foreldrene var Nils Olson Roland, født 1845 og Berte Marie Torbjørnsdatter, født 1853.

Dødsannonsa til Torbjørn Roland. Agderposten 3. mai 1957.

Oveland i Froland

Torbjørn vokste opp på Ovelandneset. Faren Nils var først gift i 1873 med enke Ingeborg Eilevsdatter. De fikk ei jente sammen; Hanna Madsine født i 1874. Ingeborg døde allerede i 1875.

Nils gifta seg så med Berte Marie Torbjørnsdatter i 1877. De flytta til Ovelandsneset og fikk seks barn. I søskenflokken til Torbjør, var det ei jente Ingeborg. Blant hennes etterkommere er Torgeir Oveland som hadde planteskole.

Ovelandsneset side 587 Froland 2 Heim og ætt. Trykk på bildet for å gå direkte til boka på Nasjonalbiblioteket. Om du trykker på søketegnet, kan du hoppe til alle plassene i boka, der ROLAND er nevnt,

Etterkommere fra søskenflokken på Ovelandsneset har spredd seg i området, og kan også finnes i Norges Bebyggelse Aust-Agder østre del.

Farfars morfars far: Nils Roland

Nils kom fra Bjelland. I dag er det en del av Marnadal kommune i Vest-Agder. Etter nye kommuesammenslåinger i 2020 er det i Lindesnes kommune i Agder fylke.

Flyfotoet over viser Roland gård. Her er området der etternavnet Roland kommer fra. Trykk på det, det fungerer som et kart.

I 1865 var Nils i det militære i Kristiansand. Trykk på bildet for å komme til folketellinga på Digitalarkivet.

Nils var underoffiserselev i Kristiansand i 1865. De var 12 elever fra heile Sør-Norge.

Foreldrene til Nils var Ola Bentsen Roland og Herborg Olsdatter.

Dåpsinnførselen til Nils Roland i Bjelland kirkebok i 1845. Trykk på bildet for å gå til kilden på Digitalarkivet.

Nils Roland hadde naturligvis inntekter, formue og betalte skatt. Skattelistene blei publisert den gangen og.

Formue, inntekt og skatt publisert i Agderposten 20. februar 1888. Trykk på bildet for å gå til avisa på Nasjonalarkivet.
Dødsannonsa til Nils Roland fra Agderposten 27. juli 1940.

 

Videre

Slektsforskning er gildt, spennende, lærerikt, innsiktsgivende, kjedelig, langsomt, pirkete, systematisk, givende, flott, og mye mer.

Leit videre, jeg kan hjelpe dere videre om dere vil.

 

Lykke til!!