ØYESTADGÅRDEN UNDER LEIRE

Tenk deg, at du skal grave ei grøft med spade. Så finner du tømmerstokker som viser seg å være fra et hushjørne fra en gård ingen har hørt om. Ja, det skjedde i 1902, da det skulle bygges tømmerrenne fra Rygene til Helle.

Les mer om dette store funnet mellom den gamle prestegården og Øyestad kirke.