Onkel Håkons bibel

Biblen til onkel Håkon
Bibelen til onkel Håkon
  • For Hans Jensen Bråten, rull nedover

Yngst i søskenflokken

Håkon Livollen var født i 1923, som yngst i søskenflokken på fem, mormor Andrea var eldst og ti år eldre.  Da Håkon døde i 2012 var han 88 år og den siste blant sine søsken som levde.

Håkon var litt av en personlighet, han reiste til Børselv i Finnmark og seinere til Senja i nærheten av Gibostad.  Her gifta han seg med Petra, og etter flere år som enkemann fant han på ny ei kjær kone i Margot som også var blitt enke noen år i forveien. Med Margot fikk han også stebarn og barnebarn, som var stort for Håkon.

Søskenheimen

Sammen styrte de Søskenheimen, et eget bygg han satt opp for bl.a. Jesusdagene og andre sammenkomster.

Søskenheimen er nå solgt og er nå i privat eie.
Søskenheimen er nå solgt og er i privat eie.

Bibelen

På Søskenheimen hadde han bl.a. denne bibelen. Et flott prakteksemplar med gullbelagte ark og messingslåe for å lukke bibelen. Teksten er trykt med gotiske bokstaver, som er lett å lese med litt øvelse.  Hvor gammel bibelen er, er ikke lett å si, siden de første sidene mangler, der som det står navn på trykkeri og trykkeår.

Femkløveren er pressa og fin i mellom sidene i mange år.
Femkløveren er pressa og fin i mellom sidene i mange år.

Nøyaktig hvor gammel denne bibelen er, får vi nok ikke greie på.  Inni gamle bibler kan en finne litt av hvert, for eksempel en pressa blomst – her en femkløver.  Mer interessant er et anna ilegg:

Hans Jensen Lindveits begravelsesanger fra 1897.
Hans Jensen Lindveits begravelsesanger fra 1897.

Sanghefte fra begravelse i 1897

Trykt sanghefte fra en begravelse i 1897 er blant sjeldenheter å se, første gang for meg i hvertfall.  Seremoniene i en begravelse var noe uvant for oss i dag. Sørgefolket samla seg i huset til Hans, og der var første salme før de tok med seg kista til kirkegården. Her var det salmevers før og etter jordpåkastelsen som vi er vant med. Seremoni inne i kirka var det nok ikke.

Begravelsessang til Hans Jensen

Hvem var så denne Hans Jensen Lindtveit

Hans Jensen var en gammel mann på 88 år da han døde i 1897.  Han var født mens Fredrik VI var konge av Danmark-Norge i 1809.

Foreldrene var Jens Andersen Bråten og Birte Hansdatter Liene, de budde på Bråten i Øyestad, som vel er i området nærme Nidelva mellom Heståsen og Tykkris. Altså ikke langt fra Lindtveit.  Jens og Birte hadde fem barn og er utgangspunkt for mange Øyestadfolk som lever i dag.

Begravelsessang til Hans Jensen
Begravelsessang til Hans Jensen

Kan bibelen ha tilhørt Håkons farfar??

Forbindelsen med onkel Håkon er ikke opplagt familiær, men mer sambygding på Lindtveit.  Håkons far Karl var født i 1883 så det er nok farfaren til Håkon; Gunerius Knudsen født 1851, som har hatt dette lille sangheftet, og antagelig også bibelen det er funnet i.

Langt ute i slektstreet finner jeg Hans som firmenning til min tipptipptippoldefar.  Sangheftet har vært oppbevart i bibelen i 118 år og det skal det også framover.  Nå ( 2015) er bibelen hos meg, og kommet tilbake til Øyestad.  Kanskje finnes det mer kunnskap om denne gamle erværdige boka.

Ny kunnskap sommeren 2018:

En av sønnene til Hans; Terje Daniel født 1845 var gift med Valborg. Da Terje Daniel døde i 1897,  gifta Valborg seg med tippoldefar Gunerius Knudsen, som samme år hadde mista si kone Ingeborg Knudsdatter i barsel.

Ny side om dattera Inger Bergitte og hennes mann Ole Pedersen fra februar 2020.

Her er dødsannonsa til Hans Jensen:

Dødsannonsa til Hans Jensen sto i Agderposten 9. september 1897. Inger Bergitte er dattera og gift med Ole Pedersen. Karen Hansen er svigerdatter, gift med M. A. Hansen.
Hans Jensen har vært til fotografen i finstasen. Takk til Aslak, som har spora opp fotografiet av tipptippoldefaren sin. (2022)