Elvebilder fra 1923

Tømmerrennas ende.

Bildefunn på digitaltmuseum.no gir oss glimt til fortida her langs elva.

Jeg har tatt nye bilder omtrent på samme plass, for å se endringene.

Se fler bilder på egen side.

Vårbilder på Refsnes

Hoblomsten til hassel.

Det er gildt å ta bilder, særlig er det spennende å finne motiver rett utenfor heimen, med elvekanten, hasselblomst, mose, lav, krossvedbær, syrinknopp, snøklokker, krokus fjorårskongler og granskudd.

Se flere bilder på egen side.