Elvebilder fra 1923

Tømmerrennas ende.

Bildefunn på digitaltmuseum.no gir oss glimt til fortida her langs elva.

Jeg har tatt nye bilder omtrent på samme plass, for å se endringene.

Se fler bilder på egen side.