MMMF Bernt

Bernt Endresen var født under Gjærbrønn i Landvik 7. mars 1850. Foreldrene Endre Terjesen og Gunhild Marie Kittelsdatter var begge fra Øyestad. Faren fra Risholt og mora fra Nævisdal.

English version of this page

Bernt Endresen

Bernt blir døpt i Landvik kirke 31. mars 1850 og konfirmert samme i samme kirke 3. april 1864. Året etter konfirmasjonen er han som femtenåring båtbyggerlærling på Sandkleiva, like ved heimplassen. Ikke langt i fra ligger Landvik skole i våre dager.

Vinteren Bernt er 30 år gammel bærer det mot giftermål. Gunhild Andrea Aslaksdatter er fra Krogelia i Fjære. Hun bur på Lindtveit i Øyestad. Vielsen skjer i Øyestad kirke fredag 21. januar 1881. De tre foregående søndagene var giftermålet lyst som skikken og reglene tilsa.

Bernt og Gunhild Andrea flytter til Krogelia  får to jenter, Johanne Malene i 1883 og Gunhild Marie i 1886.

Sommeren 1890 blir Gunhild Marie syk. Hun får lungebetennelse som ikke vil gi seg og hun dør allerede 43 år gammel. Hun etterlater seg to små barn på syv og fire år.

Familien fra Krogelia hos fotografen. Sittende er Bernt og Oline. Bakerst Malene og Karen. I midten Marie og Anton. Gunhild har her reist til USA i 1906. Bildet er fra omtrent 1907.

Fire år seinere gifter enkemannen Bernt seg på nytt igjen, 13. april 1894. Bruden er Anne Oline Askildsen. Hun er født 16. oktober 1857 på Lindtveit. Foreldrene hennes er Askild Hansen og Karen Olsdatter.  Oline hadde ei voksen datter; Alvine fra før. Alvine blei seinere mor til Julie.

En kuriositet er at Oline var søskenbarn med Ingeborg Knudsdatter som skulle bli stedattera Malenes svigermor.

Bernt og Oline får tre barn sammen. Karen Andrea født 1894, Anne Marie født 1898 og Anton Emil født 1901.

I 1916 får også Bernt lungebetennelse og tre dager før sin 66-årsdag dør han i Krogelia.

Oline får leve flere år etter sin mann. Hun dør 88 år gammel.

Dødsannonsa til Oline sto i Grimstad Adressetidende 1. desember 1945.