ANNE OG ALET

Jeg har samla flere artikler, kilder og lenker som omtaler og beskriver det som hendte for 250 år siden. 24. mai 1771 var det stor oppstandelse på Helle i Øyestad. Flere tusen folk på land og vann, for å se på den grufulle henrettelsen av Anne og Alet.

Saken er omtalt i ei handskrevet arendalsavis, og referert i ei bergensavis i 1770. Det er skrevet bøker og utallige artikler i bøker, hefter og aviser i de 250 åra som er gått så langt.