Anne Marits lenker

Arbeidere ved Helle båtbyggeri omtrent 1918.

Kirkekampen i Øyestad, andre verdenskrig.
masteroppgave av Jan Erik Hjellset 2011
avisartikkel av Geir Thorsdahl 2017

Nasjonalbiblioteket:
Norges bebyggelse Aust-Agder vestre del, side 928 Helle
Øyestad bygdebok av Kjell Bråstad, side 405 Helle
NRKs radioarkiv blir stadig større, her er lenke til program om Vestlandske Hovedvei.

Digitalarkivet
Kirkebøker i Øyestad,
dåp til Erling i 1926
 vielse til Odd og Ågoth i 1945
FT1910:  Øyestad Fjære,
Olaf Torsens familie før de flytta til Naua.
FT1900: Øyestad, finnes også som pdf
Panteregisteret, viser til pantebøkene. Har henvisninger som XX-YYY-ZZ som er X=Nummer på panteboka, Y=Folio(sidenummer) og Z=saksnummer
Pantebøkene er kopier av skjøter og andre heftelser på eiendommer.
Lensmannen hadde protokoll på døde: Dødsfallsprotokoll.

Digitalmuseet har endel bilder fra heile landet.

Historiske kart på Finn.no, zoom inn / gå nærmere inn på det området du vil se historiske kart i fra. I menyen velger du HISTORISKE KART.

Slekt og Data
Gravminnebasen, du kan bruke søkefeltet direkte eller FINN GRAVPLASS for å snevre inn utvalget geografisk.

Proklama etter at kjøpmannen August Hansen døde i 1944.

Agderposten har arkiv fra 1940 og fram til i dag- krever innlogging.

Kartverket
Seeiendom, her kan du velge eller søke etter eiendommer per i dag. Her er også tilgjengelig nyere opplysninger fra grunnboka (eiendomsdokumentasjon) som krever innlogging.
Historiske kart

Sjøhistorie om sjøfolk og skip.

Slektsblogg av ei engasjert dame

Hvilken dato var påska i 1881?

UTKLIPPSVERKTØY
Nyere PCer har et utmerka verktøy for å lagre alt eller deler av det som er på skjermen. Nede i venstre hjørne trykker du på det midterste tegnet som ligner et forstørrelsesglass og begynner å skrive UTKLIPP.