Kloppene1

Søk i matriklen på Kloppene 1. Gnr 502 og bnr 1346 som gjelder i dag.

Digitalarkivet.no har gamle tinglysinger fram til en gang på 1950-tallet.

Nyere informasjon kan finnes på seeiendom.no, legg inn adressen og du får se ei kort oppsummering. Du kan få det nyeste panteregistreringene ved bruk av BankID.

På digitalarkivet søker vi først i panteregisteret. Der er det referanse til hvilken pantebok og side i panteboka.

Et søk på Arendal og adresse Kloppene.
Kloppene 1 har to sider, første og andre.

I den andre, finner vi referanse til pantebok 19, side 313

I arkivportalen kan vi søke i overskriftene på matriell som er på arkivet på Langsæ, KUBEN. For Kloppene er det en innførsel under LOKALIA.

I arkivportalen kunne vi forstå at adressen KLOPPENE STRØMSBU 387, hadde vært i bruk. 387 er kobla til Kloppene 1. Et søk på Nasjonalbibliotekets nettside nb.no  gir flere treff i adressebøker, der du kan søke på STRØMSBU 387 og se alle steder det forekommer.

I arkivet til Agderposten kan vi søke tilbake til 1940. Et søk på «Karen Assbie» gir flere gilde treff. Se bilder, filnavn gir dato det sto i avisa.