FMMF Mads Andreas

Austad kirke, ved Lyngdal i Vest-Agder. Foto: Even Karlsen

Født i Austad i Lyngdal i Vest-Agder 6. desember 1844 og døpt 15. desember s.å.  Foreldrene var Nils Nilsen og Christiane Zachariassen.

Rundt 1865 reiste han fra heimbygda til Arendal.  Han var da registrert som «søfarende».  I 1882 gifta han seg i Barbu med Thorine (Dette var det andre ekteskapet for begge).

Året etter fikk de Anna Thorine.  Mads Andreas døde av tæring allerede i 1887. I dagligtale var ikke Mads i bruk, bare Andreas.

Kirkeboka for Austad i Vest-Agder 1844 født og døpt
Kirkeboka for Austad i Vest-Agder 1859 konfirmert
Kirkeboka for Austad i Vest-Agder 1866 utflytta
Kirkeboka for Arendal i Aust-Agder 1866 innflytta
Kirkeboka for Barbu i Aust-Agder 1882 gift
Kirkeboka for Barbu i Aust-Agder 1887 død og gravlagt