MFMM Berte Marie

Anders Andersen født 1843 blei 86 år og døde i 1929. Kona Berte Marie finnes det ingen kjente bilder av.

Tippoldemor Berte Marie Tellefsdatter blei født 24. januar 1850 på Dyremyr i Øyestad.  Tre uker gammel blei hun døpt i Øyestad kirke, 10. februar.  Foreldrene het Tellef Terkildsen og Ingeborg Marie Sørensdatter.  14 år gammel konfirmeres Berte Marie i Øyestad kirke 10. april 1864.  Et par år etter konfirmasjonen er Berte Marie tjenestepige på Steine, der bur Anders som er seks år eldre og de gifter seg i 10. mai 1870.

Berte Marie og Anders får åtte barn.

Berte Marie er et av slektas mysterier, hun reiste fra bygda med et fantefølge og tok med seg yngstesønnen Tellef Emil til Østlandet. Familien ville ha Tellef Emil tilbake, og eldstesønnen Anders Severin reiste etter for å finne lillebror.  Det gjorde han, og Tellef Emil kom tilbake til Øyestad.  Da Tellef Emil kom tilbake gikk han på skolen, og der blei han mobba for å snakke østlandsk.  Dette har nok foregått i første halvdel av 1890-åra.  Hvor på Østlandet Tellef Emil blei henta vet vi ikke. Østlandet kan ha vært alt fra Tvedestrand og østover.  Mer har vi ikke visst, men så……

Tilfeldigvis mens jeg lette gjennom tallause kirkeboksider på digitalarkivet kom jeg over et kjent navn nevnt som fadder til noen ukjente.  En gutt blei født i 1888, Ole Ingvald, og han blei født på Steine der som Berte Marie og Anders budde.  Foreldrene er omstreifere med etternavn Lindbom.  Endelig en link til mysteriet.  Disse omstreiferene hadde koblinger til Eidanger i nåværende Porsgrunn kommune. Her må det være noe……  Både Berte Marie og dattera Imma som da var 18 år var blant fadrene til Ole Ingvald.

Mer leiting gjenstår, men nå er det noe å gå ut i fra.