MMF Karl

Karl Livollen som ung, muligens er dette fra USA.

Oldefar Karl Guneriussen var født Lindtveit i 1883. Etter at han og Malene overtok gården Livollen kom dette også i bruk som etternavn.

Foreldrene var Ingeborg og Gunerius Knudsen. Karl hadde 6 søsken; Marie, Gustav, Knud, Terje, Gjeruld, og Martin. Tretten år gammel  døde mora Ingeborg i barsel, faren Gunerius gifter seg på nytt med enke Valborg Olsdatter.

Født
17. oktober 1883
Lindtveit, Øyestad, Aust-Agder
6. desember 1883
Øyestad kirke, Øyestad, Aust-Agder
Konfirmert
17. april 1898
Øyestad, Aust-Agder
11. oktober 1912
Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder
Død
19. august 1970
Lindtveit, Øyestad, Aust-Agder
Gravlagt
24. august 1970
Øyestad kirke, Øyestad, Aust-Agder
Høsten Karl var 29 år gifta han seg med Malene i Bjorbekk kirke. Det naturlige ville vært Øyestad kirke, kunne en tenke, men Bjorbekks posisjon som hovedkirke for Øyestad var nok litt mer prinsipiell på den tida.
Karl Livollen til høyre, ved sida sitter Karl Gustav Hansen fra Rønde i Danmark. Han var ansatt av biksen og var mest i fjøset.

En engasjert mann

Karl var båtbygger, bonde og engasjert i foreningsliv og politikken. Han var mangeårig leder av Øyestad og Nersten okseholdslag.

Trekningsliste for Øyestad kvinneforening. Karl og broren Knut bekrefter at trekninga har foregått riktig.  Publisert i Grimstad Adressetidende 17. oktober 1933

På radio

NRK-Sørlandet hadde for noen år tilbake (8. november 2011) en konkurranse på radio som gikk ut på å gjette hvor en person var fra.  Denne gangen hadde de funnet fram et gammelt klipp fra 13. mai 1938. NRK-legende Julius Hougen intervjua da Karl Livollen om båtbygging i Øyestad. Nasjonalbiblioteket har heile programmet tilgjengelig for avspilling på Internett. Intervjuet med Karl starter nesten 10 minutter ut i det 24 minutters programmet. Det virker som Karl har manuskript. Livollen er et stykke fra sjøen men bare 250 meter fra Nidelva.

Se også egen side om lokale radiopram

Karl Livollen var med i Øyestad herredstyre i ei årrekke. Her ser vi han i første rekke til høyre. Vi kan se flere andre kjente navn i slekta og bygda.

I avisa

Karl var en kjent mann, både i bygda og i avisa. Agderposten hadde et lengre intervju med biksen i forbindelse med hans 65-årsdag i 1948.

Intervjuet kan l e s e s  h e r

Dagen før 85-årsdagen til Karl var alle barna hans samla på Livollen. Bakerst fra venstre: Håkon, Bjarne og Einar. Framste rekke: Gunleif, Andrea og Karl.

Amerika

Akkurat 19 år gammel reiste Karl til USA. Han reiste med dampskipet ‘Island’ fra Kristiansand 17. oktober 1902. Reisa varte lenge med ankomst 4. november til Ellis Island. Med på reisa var sambygdingen Klemmet Hansen. På Ellis Island ble det registrert at de skulle treffe Nels Pedersen, en kammerat på 106 Jefferson Street.

Da Karl ankom Ellis Island hadde han med seg 18 US dollar. Pengene varte ikke lenge. Sjøl om Karl begynte i arbeid straks lot lønna vente på seg. Utbetaling av lønna var etterskuddsvis og første lønning blei holdt tilbake som et slags depositum. Mye av arbeidet foregikk på leire som sleit på skoa. Han måtte binde skoa sammen med hyssing for å kunne jobbe.

Ei dame fra Grimstad dreiv pensjonatet der Karl budde. Han betalte for rommet med andre lønning. Første lønning var bare for to dager – han kjøpte seg sko.

Karl var i USA i fem år og la seg opp penger. Han kom heim i 1907 med 4000 kroner som var med på at han kunne kjøpe gården Livollen året etter.

I 1953 var han en tur tilbake til USA på besøk. Da han kom heim igjen blei han ønska velkommen på herredsstyremøtet som også blei referert i avisa.

I 1902 reiste Karl til USA, broren Knud kom året etter. Her er begge i Brooklyn. Knud er han til høyre. Knud var også noen år i USA, og han reiste også tilbake til Norge etterhvert.
Minneord etter Karl Livollens død sto i Agderposten 22. august 1970.
Dødsannonsa til Karl Livollen sto i Agderposten 21. august 1970.