BYKLEFOLK -1950-tallet

Mange byklefolk reiste til USA. På 1950-tallet blei det sendt kassetter med nytt fra Bykle, til sine slektninger i det nye landet.

Jeg har digitalisert en kassett som en slektning fikk av en venn. Hør på lydklippa på over en time, under bildet.

Sammen med julehilsener og sanger (mest salmer) er dette et lydbilde fra folk som var født på slutten av 1800-tallet.

Bildene er tatt rundt 1969/1970, før gårdene på Holen og Tveiten blei lagt under vann.

Her ser vi Holen, med MYRI (midt i bildet) og DER OPPE (nederst i bildet). Vannet i Hylen er senka ned. Dette er tatt fra Holskollen før utbygginga blei ferdig. Bildet under, ligger til høyre for dette bildet. Foto: Mikkel A. Holen.
Amerikaband A: Her er det folk fra Norstog, Nesland, Tveiten (fem stk.) og Ryningen.

Amerikaband B: Her er det folk fra Nygård, Listog, Tveiten, Mosdøl, Tveiten, Holen, Lyngtveit og Hoslemo.

Her ser vi Tveiten, med LYNGTVEIT (til venstre ), HAUGO (nederst til venstre, under Holen), i enden av Bossvatnet er BEDEHUSET, heilt til høyre er RYNINGEN, videre er HEIME-TVEITEN og NORD-TVEITEN til venstre. Det forrige bildet av Holen ligger til venstre for dette bildet. Foto: Mikkel A. Holen.