BYKLEFOLK -1950-tallet

Mange byklefolk reiste til USA. På 1950-tallet blei det sendt kassetter med nytt fra Bykle, til sine slektninger i det nye landet.

Jeg har digitalisert en kassett som en inngifta slektning Mikkel Holen, fikk av en venn. Hør på lydklippa på over en time, under bildet.

Mikkel er født i 1940, sønn av Ånund Mikkelsson Holen og Margit Sigbjørnsdotter Løyning). Lenke til Heimar og folk i Bykle.

Sammen med julehilsener og sanger (mest salmer) er dette et lydbilde fra folk som var født på slutten av 1800-tallet.

Her ser vi Holen, med MYRI (midt i bildet) og DER OPPE (nederst i bildet). Vannet i Hylen er senka ned. Dette er tatt fra Holskodden før utbygginga blei ferdig. Bildet under, ligger til høyre for dette bildet. Bildet er tatt rundt 1969/1970, før gårdene på Holen og Tveiten blei lagt under vann. Foto: Mikkel Holen.
Amerikaband A: Her er det folk fra Norstog, Nesland, Tveiten (fem stk.) og Ryningen.

Amerikaband B: Her er det folk fra Nygård, Listog, Tveiten, Mosdøl, Tveiten, Holen, Lyngtveit og Hoslemo.

Her ser vi Tveiten, med LYNGTVEIT (til venstre ), HAUGO (nederst til venstre, under Holen), i enden av Bossvatnet er BEDEHUSET, heilt til høyre er RYNINGEN, videre er HEIME-TVEITEN og NORD-TVEITEN til venstre. Det forrige bildet av Holen ligger til venstre for dette bildet. Bildet er tatt rundt 1969/1970, før gårdene på Holen og Tveiten blei lagt under vann. Foto: Mikkel Holen.

Fleire lysbilder fra Bykle.

Bygda Nesland til høyre i bildet.
Storekjønn. Bildet er tatt fra Holskodden før 1970 av Mikkel Holen.
Nygård, bildet er tatt av Mikkel Holen fra Holskodden. Dette bildet passer inn i bildet over av Storekjønn. med Lislekjønn synlig til høyre.
Ånund M. Holen (1900-1972), bildet er tatt av sønnen Mikkel heime på Nygård et par år før han døde.
Påsketur 1967 på Bykleheiene. Foto: Mikkel Holen.
Ånund M. Holen med den siste veden han samla ved Flosselivatn.
Mikkel Holen og Folke Nesland på jakttur midt på 1960-tallet i nærheten av Djupkjønn. Bildet er tatt av Mikkel med sjølutløseren på kameraet.
Mikkel og Folke på samme jaktturen som på bildet over.
Jaktturen er over.
Gårdsbruket Vika, som en gang var utskilt fra Nesland.
På Vikkje.
På Nygård, Margit Holens keiserkroner, disse var hun stolt av.
På Norbygdestøylane, til høyre er Støylemidjom og Råsi til venstre.
Siste slåtten på Nygård. Fra venstre Ånund M. Holen og kona Margit S. Holen. Sønnen Mikkel i midten.
Gunnar Tveiten var ordfører i Bykle. Bildet er tatt på Heim-Tveiten.
På Nord-Tveiten.
På Syga med Mykkel Nesland på troppe.
Der-Heime på Tveiten. Tre brødre står bak sin far. Fokjesane: Lislen (Olav), Storen (Olav) og Taddeiv (Torleif). Faren Fokje (Folke).
Myri, bruksnummer 1 på Holen, . Olav (Stor-Olav) og Ingebjørg Holen.
Påsketur ca 1967 på Norbygdestøylane. Fra høyre Ingebjørg Brottveit, to barn, Margit S. Holen (1903-1990), Birgit A. Løyning og mannen Kjetil S. Løyning. Lengst til venstre er Mona Holen og Ingrid Løyning ? med rød lue.
Påska 1967 på Støylemidjom. I bakkant på venstre side er Blomstøyl.
Påska 1967 på Støylemidjom.
Støylemidjom med Mikkel og Mona ytterst på hver side med Ånund og Margit i midten.
Mona Holen (nyforlova) med svigermor Margit i jula 1967 på Nygård.
Brylluppet til Ånund G. Tveiten og Tone Nesland. 1960-tallet. Foto: Mikkel Holen.
Margit og Ånund Holen med siste slåtten på Nygård. Legg merke til hesjene.
Norstog Nesland
Knut og Gunhild Lyngtveit dreiv turiststasjon med overnattingsplass på Lyngtveit. Gunhild var et driftig menneske, Hun kunne bunadsøm og hagehold.
På Haugo med Tore og Taddeiv Holen, med dattera Gunvor i døra.
Tore og Taddeiv (Torleif) Holen med pipa, begge røykte pipe.
Ryningen
Nesland-Vodden.