Øystadkvinner sa JA til unionsoppløsninga i 1905

Marie har skrevet under sammen med mange andre kvinner fra bygda. Dette er fra side 4 i dokumentet.

Landskvindestemmeretsforeningen samla inn opp mot 300 000 underskrifter fra kvinner som ville vise at de også ville ha sjølstendighet fra Sverige i 1905. Dette var åtte år før stemmerett for kvinner blei innført.  På sidene 3, 4 og 5 har bygdas kvinner satt sine navnetrekk. Dette er et utdrag av et pdf-dokument på 52 sider, rull ned til side fire for utsnittet over.  Stortinget har lister for resten av fylket og landet forøvrig.