MFF Peder

Oldefar Peder Joakim Jensen var født på Refsnes i 1877. Familien flytta til Heia på Rykene men Peder ville tilbake til Refsnes. Peder og hans kone Marie kjøpte nabohuset på Refsnes i 1904.

Egne sider

Peder og Marie gifta seg i 1902.

Foreldrene var Elen Martine og Jens Pedersen. Peder vokste opp med 3 søsken; Jens Martin, Celia og Harald. I tillegg var det ei jente og to gutter som ikke levde opp.

Peder hos fotografen i Kristiansand som soldat.

Peder var tømrer som sin far og brødre. De har satt opp flere bygg på Rykene som fortsatt står. Peder jobba lange dager for å skaffe inntekter til sin voksende familie. Fire barn skulle det bli og alle vokste opp. Peder reiste til USA for arbeid og der malte han si kone og eldste sønn foran bakerovnen på kjøkkenet.

Peder blir sjuk

Ved juletider 1911 var Peder sjuk. Lille julaften bar det til doktor Daae i Grimstad og han fikk medisiner på resept. Sjukdommen var tuberkulose og den var alvorlig, 12. juni, bare kort tid etter Peders 35-årsdag døde han heime på Refsnes. Yngstejenta Solveig var bare noen måneder da, og Marie blei enke som trettiåring.

Resept fra dr. Daae lille julaften 1911 til Peder J. Jensen.

Les mer om Marie, og hennes utfordringer på hennes egen side.

Født

21. mai 1877

Refsnes, Øyestad, Aust-Agder

Døpt

17. juni 1877

Øyestad kirke, Øyestad, Aust-Agder

Konfirmert

11. oktober 1891

Øyestad, Aust-Agder

Gift

30. desember 1902

Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder

Død

12. juni 1912

Refsnes, Øyestad, Aust-Agder

Gravlagt

18. juni 1912

Øyestad kirke, Øyestad, Aust-Agder

1909. Oldefar han med bart på høyre side. Her er han sammen med arbeidsgjengen på jobb i Evje. Broren Harald sitter med vadderet til venstre. Jens Andreas Jensen Wesstøl sitter i midten med hammeren og er svoger til Harald.
Samme gjengen, antagelig en søndag. Skal være fra venstre: Peder Heien, Jens Andreas Jensen Wesstøl, Peder Jensen [sittende], Olaf Torsen og Harald Jensen. Arbeidsfri i Evje i 1909.
Dødsannonsa til Peder sto i Agderposten 14. juni 1912.

 Kunstner

Peder malte flotte malerier som det er egen side med;  Maleren på Refsnes.

Maleri malt av Peder. Fra Vrengen.