Tegneren på Refsnes

Jens (1903-1978) likte godt å tegne. Han har nok arva sine kunstneriske evner etter sin far som malte og lagde møbler. Jens var også båtbygger. Navnet var Jens, etternavnet er mer sammensatt.

Etternavnet

  • Han er kjent i sin ungdom som Jens Pedersen. Det betyr bokstavelig sønn av Peder.
  • Formelt blei navnet Jens Jensen etter navneloven i 1923. Siden farens farsnavn var stivna.
  • Begge versjonene i kombinasjon med Refsnes, eller bare Refsnes etter plassen han budde på heile sitt liv.

Egne sider

Jens har tegna si mor Marie.
Jens har tegna sin far Peder.