Bilder fra elva i 1923

Rygene Tømmerrenne. Utsnitt av bildet under. Legg merke til taubanen for tremasse fra Rygene til Helle.
Her kommer tømmerrenna ut av tunellen, og er bare få meter fra og renne ut i elva. Trykk på bildet for å komme til Digitaltmuseum.
Tømmerrennas ende. Her er det kalt for Kalvehagefoss, det stemmer ikke.

Tømmerstokker har verdi. I dag har vi store maskiner i skaudrifta, disse gjør arbeidet mindre fysisk. Transport av tømmeret kunne ha stor risiko for tap og skade på stokkene i fosser og stryk.  I Nersten krets, har vi mange fosser, fra Refsnes til Vadrettet og Helle.

Samme motiv som over. Bildet tatt søndag 29. mars 2020. Foto: Even Karlsen

I 1923 var det en fotograf Nils Gamnes her. Han tok flere bilder for nyetablerte Norsk vassdrags- og energidirektorat. Disse bildene er gjort tilgjengelig i januar 2020 på digitaltmuseum.no.

 

Flere hus på bildet er på Refsnes.
Nærbilde av bildet over. Husa er på Refsnes. Fra venstre er huset til Lissbeth, uthuset (revet) og innhuset til Karl Magne, rødt hus. Heilt til høyre er det gule huset heilt nede ved veien som blei revet for få år siden.
Bildet tatt omtrent fra samme plass som de to bildene over, vannstanden er noe høyere enn på de gamle bildene.
Bildet tatt omtrent fra samme plass som de tre bildene over.

Se andre gilde bilder og omtale om tømmerrenna i boka som blei utgitt av Rygene tremassesfabrikk fra 1983.

Nidelva. Ca. 2.5 km nedenfor Rykene / Rygene stasjon. Bildet tatt fra fastmerke 5. Fastmerke 6 på høyre bredde av stryket i bakgrunnen. Bildet tatt fra toppen av Hellefoss.
Ca. 3 km nedenfor Rykene / Rygene stasjon. Fastmerke 5 markert på registerkort (ved de hvite feltene på toppen av knausen på høyre side). Nidelva.
Utsnitt av bildet over. Legg merke til hønsa som poserer på fjellknausene.
Refsnesfossen. Nidelva. Ca. 1.5 km nedenfor Rykene / Rygene stasjon. Bildet tatt fra fastmerke 7.
Refsnesfossen 29. mars 2020. Fra 1979 til 2007 var det laksetrapp og terskel her. Terskelen var rett til høyre for bildet.
Strubru. Vei- og jernbanebru. Nidelva. Ca. 1.5 km nedenfor Rykene / Rygene stasjon. Gammelt fastmerke ved mann til venstre.