Vårbilder på Refsnes

Hoblomsten til hassel.

Det er gildt å ta bilder, særlig er det spennende å finne motiver rett utenfor heimen, med elvekanten, hasselblomst, mose, lav, krossvedbær, syrinknopp, snøklokker, krokus fjorårskongler og granskudd.

Se flere bilder på egen side.