ANNE OG ALET: personer

Anne  og Alet , disse to navna har brent seg inn i bygdas historie for alltid.  Det de gjorde var forferdelig, og det var minsanten straffa også.  Ei offentlig henretting var ei stor begivenhet.  Det trakk mange folk, veldig mange folk.   

Her følger ei kort opplisting av de personene som er nevnt i boka:

Rekkefølga er omtrent som de forskjellige personene kommer fram  mens vi leser:

Anne Kristoffersdatter  Hovedperson.  Født i 1746, og døpt 8. april.  16 år gammel sto hun til konfirmasjon, våren 1762. Henretta 25 år gammel.

Alet Kristofferssdatter   Hovedperson. Født i 1739, og døpt 20. september.  16 år gammel sto hun til konfirmasjon 26. oktober 1755. Henretta 32 år gammel.

Foreldrene var Kristofer Fredriksen født ca 1699 og død i 1778  og Marthe Andersdatter, født ca 1703 og død i 1777.  De hadde et stykke matrikulert jord, og han var også skipstømmermann.  De hadde begge to «en vis grad af Medborgerlig Tillid og Agtelse».  Men de hadde temmelig små kår.  Anne og Alet var langt i fra få i søskenflokken. 

Alf Aanonsen Gift med Faster, barnløs. 

Karen Johannesdatter Faster, fars halvsøster,barnløs, døde 1769, etter at Alet hadde lagt fluekrutt under smøret på brødskiva til Karen.

Guri Hansdatter Enke, og Annes første matmor.  Her begynner Anne som tjenestepike rett etter konfirmasjonen, på den tid er Guri 73 år gammel.  Hun bur på Villumstad på Hisøy.  Anne liker seg dårlig her og lengter heim.  Den første som dør av fluekrutt er nettopp Guri Hansdatter.

Gunborg Nielsdatter Tar imot Anne og Guri Hansdatter når huset brenner ned

Daniel Geruldsen Gift med Gunborg, og er ute og seiler som sjømann.

Landstrykerske «Et Kvindemenneske af et modbydeligt Ud seende», det er henne som gir  Anne gift og hvor hun kan få tak i mer.

Berthe Olsdatter Kusine

Geruld Aslaksen Farens nabo, og Alets husfader.  Han kom fra Risøy, og døde i 1773.  Han var gift med Valborg Kristensdatter, Nersten.  Valborg var enke etter Jon Nielsen ; Nersten.  Hun var født i 1729 og døde i 1777.  Geruld kan ikke ha vært så langt oppe i åra, for så seint som i 1767 fikk de ei jente, hun døde bare tre år gammel.

Anne Paulsdatter Slektning som budde hos Geruld

Gunild Karlsdatter Alets andre matmor, budde på Vædingplassen. Hennes tippoldebarn var Ingeborg Gurine.

Anne Jansdatter Kjøpte giftpulver for Alet

Ole Eriksen 7 – 8 år gammel gutt som kom til Anne og Alets far i november 1767 for å hente noe for Gunild Karlsdatter, Anne fikk høre dette og sendte med han noe gift til Alet.

Morten Mauritzen Annes matfar

Anne Olsdatter Kusine, søster til Berthe

Inger Klemmetsdatter Nabokone, noe usikkert, men hun kom antagelig fra et av bruka under Klepp (Løpenummer 536

Karen Andersdatter Moster, søster til mor, og mor til Berte