ANNE OG ALET: kronologisk

høsten 1739

Alet blir født

1741

Berthe Olsdatter, kusine blir født

 våren 1746

Anne blir født

1748 (1756)

Alet kommer til naboen Alf Aanonsen som tjenestepike

 høsten 1755

Alet konfirmert

1757

Anne kommer som 11-åring til en mann på Tingstveit

1761

Anne kommer tilbake til sine foreldres hus

 våren1762

Anne blir konfirmert, og like etter i tjeneste hos Guri Hansdatter på Villumstad på Hisøy

juni 1762

Annes matmor Guri Hansdatters hus brenner ned og de flytter inn hos naboen

mandag 28. juni 1762

Guri Hansdatter blir forgifta av Anne

fredag 2. juli 1762

Guri Hansdatter dør av forgiftning

august 1762

Anne kommer heim til foreldrene

sommeren 1763

Anne kommer i tjeneste hos en nabo på Helle og kusina Berthe Olsdatter og Alet har allerede fått høre Annes skrekkelige hemmelighet

15. juli 1763

Anne Paulsdatter er noen og åtti år gammel.  Hun bur hos foreldrene til Anne og Alet.   Usikkert men mistenkelig dødsfall, kan det være gift igjen?

(høsten 1764) 1765

Alet har forlatt sine pleieforeldre, og tok tjeneste andre plasser i bygda for å tjene mer

1767

Alet kommer i tjeneste hos Gunil Karlsdatter på Vædingplassen.  I hvertfall siste del av året var Anne heime.

november 1767

En liten «dreng» på 7-8 år  som het Ole Eriksen kommer til Alets mor for å kjøpe tobakk til Alets matmor. Anne sendte med ham et papirstykke med gift som skulle gis til Alet. 14 dager etter døde Alets matmor.

juletider 1768

Anne Jansdatter som budde hos foreldrene dør, om det er gift eller andre årsaker er usikkert, men det vekker mistanke.

1769

Maska begynner å falle.

april 1769

Alet kommer heim etter å ha tjent ute i bygda. Karen Johannesdatter adopterte nærmest Alet, og er hennes Faster, dvs. fars søster.  Karen får fluekrutt under smøret på brødskiva av Alet.  Forgiftninga gir virkning allerede om ettermiddagen, og den niende dagen døde hun.

14 dager seinere: 

Rykter begynner å svirre i bygda, Alf som nå er blitt enkemann trur til å begynne med ikke at Alet kan ha gjort noe så fælt, og forsvarer henne.  Han blir til og begynne med mistenkt for å være medskyldig.

mandag 7. august 1769

Etterhvert blir Alf overbevist og anmelder forholdet til øvrigheta og ber om at Alet blir fengsla. Forhør settes igang.

formiddagen 8. august 1769

Anne som arbeider i Arendal får greie på dette og blir  råda til å rømme, men det gjør hun ikke.

seint på kvelden

Anne kommer heim etter å ha gått fra byen, og snakka med kusina si.  Anne reiste antagelig tilbake til byen morgenen etter.

mandag 14. august

Forhør av fogden fortsetter fra uka før. Alet gir en uforbeholden tilståelse, og kort tid etter blir også Berthe sendt i fengselet på Haugerød.

 begynnelsen av september 1769

Anne besøker Berthe på Haugerød.

25. september 1769

Første rettsak.  Satt på Sandstø i Øyestad. Alet tilstår, anklager Berthe for å ha skaffa gifta, og sier at Alf Aanonsen er heilt uten skyld. Berthe forteller at det var Anne som satte henne inn i fluekruttets virkning.

26 . september 1769

Avhøra av vitner fortsetter i dagene framover.

2. oktober 1769

Anne arresteres, formodentlig i Arendal.  Og deretter innsatt i fengslet på Haugerød.

22. oktober 1769

Saken er flere ganger utsatt, men nå kommer den opp på Sandstø. Forhøra fortsetter dagene etter.

klokka 11   2. august 1769

Dom blir avsagt: Dødsdom. Dommen ankes.

25. september 1770

Overhofrettens dom: Sendt videre til Høiesterett.

6. februar 1771

Høiesterertt i Kjøbenhavn: Dødsdom med ekstra pinsler for Anne og Alet, og tukthus for Berthe.

24. mai 1771

”Begrædelsens dag i Øiestad”