BILDER AV Tømmerrenna

Her nærmer tømmerrenna sitt utløp i Nidelva. Trykk på bildet for fler lignende bilder som er tatt i 1923.
Tømmerrenna med Øyestad kirke i bakgrunnen. Renna og kirka er omtrent like gamle. Kirka blei bygd opp igjen etter brannen i 1900, og innvia i 1902. Renna var ferdig i 1903.
Her kan vi se kirkespiret litt til høyre for midten.
Olav Kristensen og Olaf Jørgensen, også kalt Olaf hos Benda. Benda var hans mor.
Renna gikk i tunnell flere plasser, her ved Nautoppen blei tunnellen murt ordentlig igjen, for å hindre barn i alle aldre, å forville seg inn.
Utsikt over der steinfundamenta til renna er skjult bak lauvet. Bildet er fra 2019 og er fra Evja, eller Kleppebekken ved Refsnes der bekken går under hovedveien.
Utsikt over steinfundamenta til renna vinterstid 2018. Omtrent samme vinkel som det grønne bildet.
Bilde av Refsnesbrua . Legg merke til at veien gikk i skarp vinkel. Denne vinkelen la begrensinger på hvilke busstørrelse som Rygeneruta kunne bruke. Det nærmeste huset er Naua, med uthus. De andre husa er på Refsnes, med prestegården i bakgrunnen. Tømmerrenna til høyre var ferdig i 1903.