Finne lokale bilder

Opprinnelig er denne sida brukt i en lokalhistorietime på Rykene skole 11. juni 2019. Sida er supplert flere ganger.

Bildesøk; Rykene på Nasjonalbiblioteket, nb.no. Lenke til nettsøket ved å trykke på bildet. Tillatelse: Du kan kopiere, endre, spre, vise og fremføre dette verket, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.  Detaljer: Landskap, bygder Påskrift eske : Prospektkort 1900-1933 Påskrift Kartotekkkort :1917 Øyestad Påskrift konvolutt : Rykene 1917/,3620 Påskrift negativ : 3620. Rykene.Mittet.

Analoge kilder

Fotoalbum, lysbilder, familiefilmer, bygdebøker, lokalavdelinga på Arendal bibliotek, Aust-Agder Museum og Arkiv – Kuben har lesesal med hjelpsom betjening.

Part av Helle, Øyestad. Fra databasen  til Aust-Agder museum og arkiv på nettstedet agderbilder.no CC BY-SA

Agderbilder.no

Flere institusjoner og historielag har lagt ut historiske bilder her. Deriblant bildet over fra Helle. Er organisert under Agder fylkeskommune.

Historiske flyfoto på Finn

Finn.no, velg kart, zoom inn på området du vil se, velg Historiske i menyen oppe til venstre. Her kan du se hvordan veien er lagt om ved Refsnes, Væding og Lerstveit.

Historiske kart på Kartverket

kartverket.no, kart, laste ned historiske kart.
Kan lastes ned i stor størreles / kvalitet.

Digitalt Museum

digitaltmuseum.no, søk i vei. Her får du forskjellige treff på Rygene og Rykene. Se egen artikkel med bilder fra fossene nedenfor Rygene.

Ca. 3 km nedenfor Rykene / Rygene stasjon. Fastmerke 5 markert på registerkort (ved de hvite feltene på toppen av knausen på høyre side). Nidelva.

Nasjonalbiblioteket

nb.no, søk og få treff på bøker, aviser, bilder og tidsskrifter. Noe kan du bare se, om du er på bibliotek eller Nasjonalbiblioteket. Du kan søke inne i boka, eller avisa du har funnet.

NRKs radioarkiv på Nasjonalbiblioteket

nb.no, klikk på tre liggende streker i venstre hjørne overst, om samlingen, Kringkasting, NRKs radioarkiv, søk i vei. Kan bare streames.

Det finnes radioprogram om kirka, prestegården, Strubru (søk på Strup), fabrikken og mye mer.

Foto: Even Karlsen. 9. juni 2019. Dette bildet er mitt, og kan ikke publiseres av andre,  uten avtale med fotografen.

Digitalarkivet

digitalarkivet.no, Historiske bilder – Se historiske bilder, søk i vei.  foto.digitalarkivet.no/

Digitalarkivet har også mange andre kilder, som kirkebøker, folketellinger, eiendomsopplysninger og mye mer.

Agderpostens arkiv

eavis.agderposten.no, aviser fra 1940 til dagens avis.
Krever abbonement.

FaceBook

Endel sider er åpne, og krever ikke innlogging. Velg bilder, og så for eksempel album.

Vanlig nettsøk

Mange bilder kan søkes på, rett fra søkemotorer som Google.
Søk på Strubru og Kuben i samme søket.

Søketips / lokalkunnskap

Bruk anførselstegn når du søker på to ord, eksempel «Øyestad kirke», da får du kun treff der de to orda står etter hverandre. Dette begrenser antall treff, men gir bedre treff.

Ord og navn har ikke alltid blitt skrevet på samme måte som vi gjør i dag. Varièr skrivemåten. Rykene/Rygene, Øyestad/Øiestad.

Navn på bygninger og steder kan også endre seg. Rykene sentrun var mer kjent som Fosseled før. Rykene skole er relativt ny, og het Øyestad skole, som gamleskolen, før den fikk dagens navn kort tid  etter åpninga.

Asdal ungdomsskole het Lunderød.

Øyestad kan refere til matrikkelgården og det området som vi i dag kaller Rykene. Skolekretsene fikk navn på den måten. Samme gjaldt «Øyestad og Nersten okseholdslag» Denne gangen referes det altså ikke til Øyestad kommune.

Før Sørlandet blei lansert var vi vestlendinger.

Rettigheter

Mange gamle bilder kan publiseres, noen kan det være begrensinger på. Opplysninger om hva som er lov, finnes på mange av sidene. Bildet mitt kan for eksempel ikke publiseres uten avtale med fotografen.

Stikkord

 • Strubru, Strubro Strup bro.
 • Vestlandske hovedvei
 • Øyestad, Øiestad, prestegård, skole, kirke, meieri, bakeri
 • Rykene, Rygene, skole, fabrikk, tremassefabrikk, træmasse
 • Nersten, skole, bedehus
 • Løddesøl, skole
 • Aviser: Agderposten, Arendals Tidende, Vestlandske Tidende, Tiden, Grimstad Adressetidende.
 • Bygdebøker: Øyestad bygdebok, Øyestad historie, Gamle gårder i Øyestad, Norges Bebyggelse Aust-Agder vestre del.
 • Renna, tømmerrenne
 • Idrettslag, Ørn, Rygene idrettslag.
 • Speidere: Rykene tropp, 1. Øyestad speidergruppe, Magnus Berg.
 • Tog: Risebanen, Grimstadbanen, Rykene stasjon, Jernbaneveien,