tarjei

Folketellinga 1900 Hisøy
Torjus Dale og kona Karoline Amalie f 1841 Hisøy
Barna; Anne Malene Dahle og Carl Mathias Ulstrup Dahle, begge født 1867 på Hisøy.

Folketellinga 1891 Hisøy
Torjus Dahle og kona Caroline Amalie
Barna; Thora Dahle f 1865 Hisøy og Thorvald Dahle f 1869 Hisøy.

Folketellinga 1875 Hisøy
Torjus Dahle og kona Caroline
Barna; Thora Dahle f 1865 Hisøy, Carl Dahle f 1867 Hisøy, Anne Dahle f 1867 Hisøy og Thorvald Dahle f 1869 Hisøy.

Jubileumsskrift for Hisøy kirke gjennom 150 år
Her kan vi lese på Nasjonalbibliotekets sider at lærer Torjus Dahle var kirkeverge i 18 år, fra 1868 til 1886. Det er bilde av Torjus i boka.

Hisøy kirkebok, vielser 1864
Torjus Dahle og Karoline Amalia Ulstrup gifta seg i Hisøy kirke 28. juli 1864. Far til Karoline er K. M. Ulstrup.

Øyestad kirkebok, døpte 1841
Caroline Amalia f 2. mai 1841 i Kolbjørnsvik på Hisøy. Døpt 11. juli 1841 i Øyestad kirke. Foreldre skipsfører Carl M. Ulstrup og Anne Malene Ulstrup. På den tida, var Hisøy fortsatt en del av Øyestad, og det var kun ei kirke for heile Øyestad. Seinere kom Hisøy (1849), Engene (1882) og Bjorbekk kirker (1884) til.

Folketelling 1910 Stavern
Carl Mathias er nå familiefar og apoteker.

Ancestry, krever abbonement

Utdrag fra Ancestry.se, krever abbonement

En person har lagt ut informasjon om sine fjerne slektninger. Torjus og Karolines sønn Carl Mathias Ulstrup Dahle skal ha vært født 20. mai 1867 på Hisøy og døde i Oslo 3. november 1922.
Carl Mathias gifta seg første gang med Ulrikke Eleonore Sigwardtsdatter Greve f 1868, d 1951. (se under; Slektssida til Per Auen Sveaas)

Carl Mathias skal så ha fått fire barn med Margaret Ruth Eberhardt f 1873, d 1954. (1) Margaret Eberhardt Dahle f 1903, (2) Karoline Amalie Ulstrup Dahle f 1904, (3) Thor Wolfgang Ulstrup Dahle f 1906, d 1986 og (4) Emilie Eleonore Dahle f 1908.

Thor Wolfgang skal ha gifta seg med Kari Evelyn Schou-Sorensen f 1914, d 2013.

Flere kilder på Nasjonalbiblioteket, Digitalarkivet og andre nettsteder

Ulrikke Greve gift med Carl Mathias er omtalt i bok om Greve-slekta.

Avistreff på «ulstrup dahle» er mange

Thor Ulstrup Dahle er omtalt i bøker og aviser.

Søk på «ulstrup dahle» på Digitalarkivet gir 12 treff

Slektsside til Per Auen Sveaas, du kan kontakte ham om Knut Greve, som han har som sønn til Carl Mathias Ulstrup Dahle. Kanskje han har opplysninger i tillegg til det som er på nettsida hans. Sida er oppdatert julaften 2020.

Norsk biografisk leksikon omtaler Ulrikke Greve, kona til Carl Mathias Ulstrup Dahle.