Nersten kvinneforening

Kvinneforeninga er stifta 15. juli 1871, og er fortsatt i drift med månedlige møter på Nersten bedehus. Rundt 1915 blei det tatt et flott bilde av foreninga. Min bestefar Einar Jensen har satt navna på alle på bildet, hans mor var Marie Refsnes.

Marie Eriksen (f. Torgrimsen) var svigerinne med Olivia Solli og Oline Gjennestad, tante til lille Ingeborg og Borghild, kusine til Karolines mor.

Berte Andersen (f. Larsen) var svigerinne med Marie Refsnes. Gift 1921 med Tellef Emil Andersen.

Olivia Heien var kusine til Marie Refsnes mann Peder. Datter av Lars Pedersen og Tora Olsdatter.

Borghild Solli (gift Pettersen) var kusine til lille Ingeborg, datter til Olivia Solli og tremenning til Karoline Jensen.

Karoline Jensen, var tremenning til Borghild Solli, datter av Marie Eriksens kusine; Anne Oline Rolfsdatter og Jens Christensen. Søstra Sina, var gift med Harald Jensen, som igjen var bror til Peder Joakim Jensen.

Olivia Solli (f. Berntsdatter) var mor til Borghild Solli og svigerinne med Marie Eriksen. Fullt navn ved fødsel var Anne Bergitte Olivia Berntsdatter. Gift med Theodor Ingebretsen. Olivia var mor til Karl Solli.

Oline Gjennestad (f. Aslaksdatter) var mor til lille Ingeborg og svigerinne med Marie Eriksen. Født som Oline Aslaksdatter, gift 1893 med Vilhelm Ingebretsen, som var sønn av Ingebret Thorgrimsen.

Lille Ingeborg var datter til Oline Gjennestad og kusine med Borghild Solli. Gift i 1944 med Ragnvald Hattrem.

Marie Refsnes (f. Andersdatter) var svigerinne med Berte Andersen. Gift lille nyttårsaften 1902 med Peder Joakim Jensen. Datter av Anders Andersen og Berte Marie Tellefsdatter.

Anne Skjeggedal hadde gården Vavollen på Helle. I dag er det familien Fossnes, som har gården.

Inga Samuelsen (f. Larsen) var gift med Thor Samuelsen Blakstad og bestemor til bl. a. Tor Samuelsen.

Ingeborg Refsnes budde i det huset som lå rett ved storveien på Refsnes, nabo til Marie Refsnes, de var ikke i slekt. Ingeborg var mor til Gonner Refsnes, han brukt også navnet Gonner Nersten.

Nesten alle på Refsnes i dag er etterkommere etter Marie Refsnes. Sønnen Einar (1906-1996) har satt navn på damene på bildet. Einars barnebarn Even, har skrevet resten.