Koppevaksine

Koppevaksinasjonsattesten til Marie i 1887.

Kopper er en stygg sykdom, mange som fikk denne virusinfeksjonen mista livet.

De som overlevde, fikk stygge arr resten av livet.

Det var en egen koppeversjon for kuene også, denne blei brukt ved vaksinasjon av mennesker.

Ordet vaksinasjon kommer av det latinske ordet vacca, som betyr nettopp ku.

Bekjemmpes

Koppeattesten til Einar i 1908

Myndighetene hadde et sterkt ønske om å bekjempe denne sykdommen. I 1810 blei det obligatorisk å vaksineres. Vaksinasjonen holdt på heilt fram til 1976, altså i 186 år.

Alle måtte vaksineres

Obligatorisk vaksinering fungerte på den måten at barna fikk innpoda (lagt inn under huden) en del av kukoppene. Så måtte barnet tilbake til han som vaksinerte barnet, for å bevitne på tro og ære, at det er tegn på ekte kukopper.

Koppeattest

Koppeattest, altså bevis på at vaksinasjonen var fullført, – var et viktig dokument. Attesten måtte til for å kunne konfirmeres. Attesten var også en forutsetning for å kunne gifte seg.

Hvem vaksinerte?

I og med at alle skulle vaksineres, var det behov for fler enn leger, til å gjøre innpodinga. Lærere kunne for eksempel få oppdraget. Attesten øverst i artikkelen er utført av P. Blich. Han var lege i Arendal.

Arendalslegen

Paul Høy Blich (1826-1906) var fra Drammen. Han var en engasjert person. I Arendal var Blich praktiserende lege fra 1857 til 1882. Han var sykehus-, by-, og fattiglege i Arendal fra 1882 til 1896. Etter at han gikk av med pensjon, flytta han tilbake til Drammen. Dr. Blich var gift i 1856 med Christiane Collett (1837-). Hennes far var tremenning med Jonas Collett, som var gift med Camilla Wergeland.

Lenker

Lenker for mer informasjon om koppevaksineringa: