Kart

Kartblad 140: Vej-Kart over det 2det Nedenæsske Compagnie District: Aust-Agder. kartvrket.no TRYKK PÅ BILDET FOR Å GÅ TIL HEILE KARTET.

Kartverket har mange historiske kart på sine nettsider. Kartutsnittet øverst er fra et militært kart fra ca 1800. Firkanter er gårder, rundinger er gjestgiveri, og trekanter er husmannsplasser. Flere av veiene følger andre traseer enn de gjør i dag. På kartet er det fire kirker. Arendal kirke, Froland kirke, Fjære kirke og Øyestad kirke. Dette var før det store Øyestad prestegjeld blei delt opp. Øyestad var hovedkirke med Froland og Fjære som egne sogn. Arendal var da blitt eget prestegjeld  bare femti år tidligere fra Holt.

Nedenes amt nr 34: Skolekart over Aust-Agder: Aust-Agder. kartverket.no  TRYKK PÅ BILDET FOR Å KOMME TIL KARTETS NETTSIDE

På skolekartet over fra 1922, kan vi se jernbanen fra Grimstad til Rise med stasjon på Rygene.  Øyestad kirke kalles Øyestad kapell. Bjorbekk kirke blir kalt Øyestad kirke, og Engene er et kapell det også.

Noen gårdskart kan vi finne på digitalarkivet.no. Gjennestads innmark fra 1895 og Væding fra 1890. Karta er tegna i forbindelse med jordskiftesaker.

VÆDING Aust-Agder fylke, Kart nr. 042-047 (1859-1988), Dokumentside. Nr 188. TRYKK PÅ BILDET FOR KARTETS NETTSIDE.
GJENNSTAD Aust-Agder fylke, Kart nr. 042-047 (1859-1988), Dokumentside. Nr 212. Digitalarkivet.no