DØDSÅRSAKER

https://www.digitalarkivet.no/kb20060113040362
Øyestad kirkebok 1833https://www.digitalarkivet.no/kb20060113040368
Øyestad 1838
https://www.digitalarkivet.no/kb20060113040347
Øyestad 1831

Fra Øyestad kirkebok i 1912 og framover

https://www.digitalarkivet.no/kb10411104261243

https://www.digitalarkivet.no/sk10411205250121
Dødsfallsprotokoll for Hisøy og Øyestad lensmannskontor, 1912

Lenker til sider med og om dødsårsaker

Tips